☎ +31 6 14 58 10 91
  ACES is hot of dat zou het eigenlijk moeten worden. “The Academy Color Encoding System” begint sinds de release van ACES 1.0 in 2015, op internationaal niveau steeds meer een standaard te worden voor color-management over de gehele productie pipeline, maar wat houdt ACES eigenlijk in, en wat zijn de voordelen voor verschillende gebruikers? Hier ga ik verderop dieper op in.   Wat is ACES eigenlijk? ACES is een gratis en open systeem voor color-management, digitale bestandsuitwisseling en archiveren van film en tv. Het systeem is ontwikkeld door de Acedemy of Motion Picture Arts and Sciences in samenwerking met honderden andere ontwikkelaars variërend van wetenschappers tot de uiteindelijke eindgebruikers. ACES is ontwikkeld met het doel om een standaard te creëren die problemen verhelpt omtrent color-management tussen verschillende fases in de productie pipeline. De transitie van film naar Digitaal. Bij de transitie het film tijdperk naar het digitale tijdperk, zijn ook de standaarden die met film kwamen verloren gegaan.     Input Colorspace:  Bijvoorbeeld: Log, Red Color, sRGB, etc.) (IDT) Input Device Transform:  Transform van Input colorspace naar ACES Colorspace. ACES:  Colorspace waarin gewerkt wordt. (RRT) Reference Rendering Transform:  De “Look” van ACES. Conversie naar de perfecte weergave van ACES. Met oneindige gamut […]
Read More